Fräsbolaget startades 2014, där vi utgår ifrån Jönköping. Vi ser på en ljus framtid att kunna utöka både söder och norr ut. I dagens och i framtidens tider så är det bra att återvinna (asfalt) för att spara på naturens resurser. Vi med fler måste spara på jordens resurser och det känns skönt att kunna vara ett utav de företag som kan vara med och bidra.


För att vara ett så ungt företag så har vi haft mycket att göra och haft stora projekt på flygplats, motorväg, större landsvägar, upptagningar och en hel del inblandnings projekt för att förstärka vägar. Det förekommer även inom industrin att vi fräser i betong för att få bättre vidhäftning för ett nytt ytskikt av betong, asfaltsbeläggning eller en annan typ av slut produkt som slitlager.
Fräsbolaget, det självklara valet som god samarbetets partner.