Fräsbolaget i Jönköping - Fräsning utav asfalt

Fräsbolaget arbetar inom asfaltfräsning. Företaget startades 2014 med två kallfräsar W50 och W130och har utökats efterhand med fler kallfräsar så som en W100 och en W210. Ledningsgruppen har många års erfarenhet inom anläggning, beläggning och asfaltsfräsning gör att vi kompletterar varandra. Det gör att fräsbolaget kan bemöta beställaren på frågor och föra en dialog på utförandet och komma fram till en färdig produkt.


Delaktighet

Det är viktigt att alla parter är delaktiga i utförandet så som skyltning, anläggning, fräsning, beläggning och linjermarkering så att slut produkten ut till kund blir bra. Allt detta gör att arbetet är intressant och att ena dagen är inte den andra lik, nya utmaningar som vi löser tillsammans.


LÄS MER